اصناف برتر
  • وزارت خانواده ، کار و خدمات اجتماعی ترکیه

    وزارت خانواده ، کار و خدمات اجتماعی وزارت خانواده ،…

  • وزارت فرهنگ و گردشگری ترکیه

    وزارت فرهنگ و گردشگری وزارت فرهنگ و گردشگری با حكم…

  • دانشگاه آک‌ دنیز آنتالیا

    دانشگاه آک ‌دنیز آنتالیا دانشگاه آک‌ دنیز در سال 1982…

آخرین اصناف ثبت شده

بهترین اصناف به ترتیب تاریخ

شرکت تِسلیم دکوراسیون در شهر…

شرکت تِسلیم دکوراسیون    

3 سال پیش
وزارت تجارت ترکیه

وزارت تجارت ترکیه وزارت تجارت (به زبان…

3 سال پیش
دانشگاه آک‌ دنیز آنتالیا

دانشگاه آک ‌دنیز آنتالیا دانشگاه آک‌ دنیز…

3 سال پیش
وزارت فرهنگ و گردشگری ترکیه

وزارت فرهنگ و گردشگری وزارت فرهنگ و…

4 سال پیش
وزارت خانواده ، کار و…

وزارت خانواده ، کار و خدمات اجتماعی…

4 سال پیش