اصناف برتر
  • دانشگاه آک‌ دنیز آنتالیا

    دانشگاه آک ‌دنیز آنتالیا دانشگاه آک‌ دنیز در سال 1982…

  • وزارت فرهنگ و گردشگری ترکیه

    وزارت فرهنگ و گردشگری وزارت فرهنگ و گردشگری با حكم…

  • شرکت تِسلیم دکوراسیون در شهر آدانا

    شرکت تِسلیم دکوراسیون    

آخرین اصناف ثبت شده

بهترین اصناف به ترتیب تاریخ

شرکت تِسلیم دکوراسیون در شهر…

شرکت تِسلیم دکوراسیون    

2 سال پیش
وزارت تجارت ترکیه

وزارت تجارت ترکیه وزارت تجارت (به زبان…

2 سال پیش
دانشگاه آک‌ دنیز آنتالیا

دانشگاه آک ‌دنیز آنتالیا دانشگاه آک‌ دنیز…

2 سال پیش
وزارت فرهنگ و گردشگری ترکیه

وزارت فرهنگ و گردشگری وزارت فرهنگ و…

3 سال پیش
وزارت خانواده ، کار و…

وزارت خانواده ، کار و خدمات اجتماعی…

3 سال پیش